GM-290
GM-290
GM-290
GM-290
GM-290
GM-290
GM-290
GM-290
GM-290
GM-290

GM-290

Giá cả phải chăng $17.49
6 bàn chơi Chuột
  • IC: 603EP
  • ĐT: 1200/1800/2400/3600
  • Nút: 7
  • Chuyển đánh giá: 3 triệu
  • Đèn: 7 màu
  • Diện: USB
  • kích Thước: 123*65*40mm
  • chiều dài Dây: 1.5 bện dây cáp
  • NHỮNG Thước:230*200*2 mm
Thoải mái chạm vào cảm giác
bảo Vệ Môi trường
Những thiết kế chống trượt